23 czerwca 2014

Ostatni dzwonek na wdrożenie dostępności

Już tylko rok został instytucjom publicznym na dostosowanie serwisów internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obowiązek taki pojawił się po wejściu w życie „Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

Co mówi polskie prawo

Zgodnie z wspomnianym Rozporządzeniem, serwisy WWW muszą zostać dostosowane według wytycznych WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) na poziomie AA.

Jeszcze przez czerwcem 2015 r., czyli ostatecznym terminem na wdrożenia zmian, każda wprowadzana zmiana w dotychczasowych serwisach musi już uwzględniać zasady dostępności.

Co to jest WCAG

WCAG to w tłumaczeniu na język polski wytyczne dotyczące ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie. Dokument te podpowiada jak budować serwisy dostępne dla każdego, w tym osób niepełnosprawnych. Mówi także w jaki sposób tworzyć dostępne treści. Wytyczne te są normą prawną wymaganą w kilkudziesięciu krajach.

Łącznie ze szczegółowymi podpowiedziami, wytyczne te stanowią dość obszerny materiał do lektury. Dla ogólnej orientacji, na czym polega dostępność według WCAG, zachęcamy do zapoznania się z artykułem „WCAG 2.0 w skrócie – 25 najważniejszych zasad”, a także polecamy oficjalne tłumaczenie wytycznych WCAG 2.0 na język polski.

Jak możemy pomóc

W ramach aktualnie realizowanego projektu wspieramy Centra Pomocy Rodzinie i Ośrodki Pomocy Społecznej w dostosowaniu ich serwisów WWW dla użytkowników niepełnosprawność, zgodnie z zapisami Rozporządzenia. Wsparcie udzielane w projekcie jest bezpłatne.

Pełna informacja o tym jakie formy wsparcia oferowane są w projekcie „Dostępne strony II”, dostępna jest w naszym serwisie www.dostepnestrony.pl. W serwisie tym można także znaleźć informacje jak dołączyć do naszego projektu.

Aktualnie zostało już tylko 20 miejsc dla nowych uczestników. Zapraszamy!