Jakub Dębski

Wsparcie oferowane w pierwszej edycji projektu

Każdy z 200 serwisów został przebadanych od strony technicznej, a także w ramach testów użytkowników.
Pierwsza część badania wykonywana była przez audytorów technicznych. Przeglądając kod danego serwisu sprawdzali oni jego zgodność z wytycznymi WCAG 2.0. W trakcie tych badań wspomagaliśmy się oprogramowaniem SortSite Web Site Testing Tool.

Druga część badania wykonywana była przez użytkowników z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Były wśród nich osoby niewidome, słabowidzące, niesłyszące, niepełnosprawne ruchowo, dyslektyczne i mające problemy w rozumieniu treści. Testerzy ci wykonywali konkretne scenariusze działań, korzystając z różnego oprogramowaniu lub sprzętu pomagającego im w obsłudze komputera i Internetu.

Wynika badań audytorów i testerów zbierane były w jednym raporcie. Oprócz wskazania błędów, raport podpowiadał również jak je usunąć.
Każdy z uczestników projekt otrzymał taki kompleksowy raport, dotyczący dostępności, należącego do niego, serwisu internetowego.