Dominik Paszkiewicz

Opis pierwszej edycji projektu

W 2011 r. zrealizowaliśmy projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie”. Skrócona nazwa projektu to „Dostępne strony”.

Celem projektu było zbadanie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, serwisów internetowych 200 instytucji publicznych.

Po raz pierwszy udało się w Polsce zbadać w ramach jednej metodologii dostępność tak wielu serwisów internetowych. Sprawdziliśmy na ile te serwisy są zgodne z wytycznymi dotyczącymi tworzenie dostępnych treści w Internecie WCAG 2.0 (Web Content Accessibillity Guidelines 2.0).

W projekcie współpracowaliśmy z osobami niewidomymi, słabowidzącymi, niesłyszącymi, niepełnosprawnymi ruchowo, dyslektycznymi i mającymi problemy w rozumieniu treści. To dzięki nim udało nam się kompleksowo zbadać serwisy uczestników projektu, pod kątem dostępności dla każdego, bez względu na rodzaj jego niepełnosprawności.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.