Jakub Dębski

Wsparcie oferowane w drugiej edycji projektu

Audyt dostępności serwisu www
Podstawowy audyt pozwala ocenić jakie błędy związane z dostępnością znajdują się aktualnie w serwisie internetowym. Badanie wykonywane jest na samym początku udziału w projekcie. Audytor techniczny przeglądając kod danego serwisu sprawdza jego zgodność z wytycznymi wskazanymi w Rozporządzeniu. W badaniu wspierają go użytkownicy z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Są wśród nich osoby niewidome, słabowidzące, niesłyszące, niepełnosprawne ruchowo, dyslektyczne i mające problemy w rozumieniu treści. Wykonują oni konkretne scenariusze działań, korzystając z różnego oprogramowaniu lub sprzętu pomagającego im w obsłudze komputera i Internetu.
Wynikiem tych testów jest raport wymieniający występujące w serwisie błędy oraz podpowiadający sposoby ich usunięcia.
Doradztwo wspierające wdrożenie zmian opisanych w raporcie
Kolejnym etapem pracy z każdym z uczestników projektu jest indywidualne doradztwo. Nasi specjaliści pomagają zaplanować harmonogram prac związanych ze zmianami w serwisie i podpowiadają szczegółowe rozwiązania. Poza tym pomagają w wykonywaniu zmian i weryfikują na bieżąco zgodność wszelkich wykonanych prac z Rozporządzeniem dotyczącym dostępności. Każdy z uczestników projektu ma do dyspozycji 30 godzin indywidualnego doradztwa wspierającego wdrożenie zmian.
Audyt weryfikujący, potwierdzający wdrożenie zmian
Ostatnim elementem wsparcia, jest audyt weryfikujący wdrożenie zmian. Jest on podsumowaniem wykonanych prac. Raport z tego audytu w prosty sposób pokazuje stan dostępności serwisu sprzed udziału w projekcie i na jego zakończenie.

Oprócz tego pracownicy instytucji biorących udział w projekcie, mogą skorzystać z seminariów i szkoleń e-learningowych.

Seminaria stacjonarne dotyczące zarządzania dostępnością
Te dwudniowe warsztaty skierowane są głównie do kadry zarządzającej audytowanymi jednostkami. Ich głównym celem jest nauczenie koordynowania wdrażania dostępności serwisu internetowego w danej instytucji. W trakcie seminariów uczymy zarządzania projektami na przykładzie wdrażania i utrzymywania dostępności serwisu internetowego.
Szkolenia e-learningowe z tematu dostępności
Już w połowie 2013 roku wystartują nasze szkolenia e-learningowe dotyczące tematu dostępności. Będą one skierowane zarówno do twórców i administratorów, jak również do redaktorów serwisów internetowych.
Dzięki udziałowi w szkoleniu każdy będzie mógł podnieść swojej wiedzy i umiejętności dotyczących tworzenia i redagowania dostępnych serwisów. Ciekawe materiały multimedialne, w prosty sposób tłumaczące dostępność, ćwiczenia praktyczne i możliwość udziału w szkoleniu w dogodnym dla uczestnika czasie to główne zalety tych szkoleń.