Jakub Dębski

Uczestnicy drugiej edycji projektu

W projekcie bierze udział 300 instytucji publicznych, takich jak: Powiatowe Urzędy Pracy, Centra Pomocy Rodzinie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej. Przy czym urzędy pracy stanowią 55% wszystkich uczestników projektu.

Dokumenty rejestracyjne do drugiej edycji projektu:

Deklarację uczestnictwa w projekcie należy wydrukować, wypełnić i przesłać na adres:
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa
z dopiskiem „Dostępne strony II – zgłoszenie do projektu”

W przypadku jakichkolwiek trudności z pobraniem lub wypełnieniem dokumentów, prosimy o kontakt na adres e-mail: audyty@integracja.org.