Jakub Dębski

O projekcie

Od trzech lat z powodzeniem realizujemy projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie”.

Jego głównym celem jest wspieranie instytucji publicznych w dostosowywaniu ich serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych.

W 2011 roku współpracowaliśmy z ponad 200 instytucjami i organizacjami działającymi na terenie całej Polski. Aktualnie, w ramach drugiej edycji projektu, pomoc w dostosowaniu serwisów internetowych otrzyma kolejne 300 instytucji. Instytucje, które otrzymają wsparcie w ramach tej edycji projektu to: Powiatowe Urzędy Pracy, Centra Pomocy Rodzinie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej.

Prawo a dostępność

Od maja 2012 r. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zgodnie z tym rozporządzeniem wszystkie instytucje publiczne mają obowiązek dostosować swoje serwisy internetowe do potrzeb osób niepełnosprawnych, do połowy 2015 roku.

Pierwsza edycja projektu realizowana była jeszcze przed wejściem w życie tego rozporządzenia. Projekt miał charakter badawczy, a wnioski z niego płynące pośrednio przyczyniły się do wprowadzenia przepisów prawnych dotyczących dostępności. Realizując ten projekt skupiliśmy się na szczegółowych audytach serwisów internetowych instytucji biorących w nim udział.

W ramach drugiej edycji projektu, realizowanej aktualnie, główny nacisk kładziemy na doradztwo i wspieranie instytucji we wdrażaniu dostępności, zgodnie w wymaganiami stawianym przez Rozporządzenie.

Wszystkie nasze działania są w pełni bezpłatne dla korzystających z nich instytucji i organizacji. Jest to możliwe dzięki finansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.