27 stycznia 2015

Koniec drugiej edycji projektu

30 listopada 2014 roku zakończyliśmy drugą edycję projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji zamieszczonych w Internecie”. Nie oznacza to jednak, że żegnamy się z dostępnością serwisów www.

Co udało nam się zrobić

W drugiej edycji naszego projektu wspieraliśmy Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Centra Pomocy Rodzinie. W sumie z naszej pomocy skorzystało 300 instytucji publicznych. Co najważniejsze blisko 130 z nich usunęło bariery w dostępności jakie zidentyfikowaliśmy w ich serwisach internetowych. Tym samym ich serwisy stały się przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami.

W sumie, w obu edycjach projektu „Dostępne strony” współpracowaliśmy z ponad 500 instytucjami publicznymi. Tym samym w latach 2011 – 2014 przeprowadziliśmy największy projekt badawczo-doradczy poświęcony tematowi dostępności serwisów www.

Co przed nami

Przed nami czerwiec tego roku, czyli data graniczna na wdrożenie dostępności przez instytucje publiczne w Polsce. Obowiązek ten wynika z „Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. Czasu coraz mniej, ale jeszcze na pewno wiele da się zrobić. Zachęcamy do działań, a w razie pytań zapraszamy do kontaktu z nami.

Zapraszamy do kontaktu

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących projektu, ale również dostępności serwisów internetowych, skontaktuj się nami:

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

ul. Andersa 13
00-162 Warszawa
tel.: 505 602 582
fax. 22 635 11 82
e-mail: integracja@integracja.org