13 marca 2014

200 audytów zrealizowanych!

Już ponad 200 serwisów internetowych zostało sprawdzonych pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami przez audytorów i testerów (użytkowników z dysfunkcjami) naszego projektu.

Przy tej okazji przypomnijmy, co w ramach projektu zapewniamy:

  1. Każdy beneficjent otrzymuje bardzo szczegółowy, kilkudziesięciostronicowy raport z audytu dostępności swojego serwisu internetowego.
  2. Na podstawie raportu, audytor pomaga wdrożyć poprawki do serwisu. Oczywiście wykonanie poprawek należy do samego beneficjenta lub ewentualnie firmy zewnętrznej. Sam audytor służy konsultacjami, szkoleniami i doradztwem przez kilkadziesiąt godzin.
  3. Po zakończeniu konsultacji i doradztwa, serwis jest jeszcze raz badany i właściciel serwisu otrzymuje raport weryfikujący aktualny stan dostępności.

Największym wyzwaniem naszego projektu jest przekonanie naszych beneficjentów do zaangażowania w dostępność. Jednak w większości przypadków wykonują oni sumiennie poprawki w serwisach. Szczególnie dobrze idą zmiany redakcyjne, gdzie zachęcamy do prawidłowego używania nagłówków, tworzenia zrozumiałych linków czy uzupełniania grafik w opisy alternatywne.

Zdecydowanie większy problem występuje w kwestiach wymagających ingerencji dewelopera serwisów internetowych. Właściciele audytowanych przez nas serwisów rzadko kiedy dysponują budżetem na modyfikację serwisu, czy też zatrudniają na stałe osobę, która może poradzić sobie z np. modyfikacją szablonów systemu Joomla czy WordPress.

Jakie błędy dostępności są najbardziej powszechne?

Jak już pisaliśmy w zeszłym roku najczęściej występują następujące błędy:

Jak się jednak okazuje, bardzo dużo błędów, które znajdujemy, jest łatwych do usunięcia! Dlatego zachęcamy beneficjentów i innych czytelników naszego serwisu do zaangażowania w dostępność — niewielkim kosztem działać można na rzecz włączenia cyfrowego.